Penipuan cakra alam malaysia? TV3 report

Malaysian Faith Healer Fraud Exposed! (Penipuan Cakra Alam Malaysia Terbongkar) Pt.1

Malaysian Faith Healer Fraud Exposed! (Penipuan Cakra Alam Malaysia Terbongkar) Pt.2

Advertisements